Pôsobíme v oblasti grantového
poradenstva, vzdelávania
a rozvoja ľudských zdrojov

Našim cieľom je podporiť rozvoj klientov
prostredníctvom grantových programov
Európskych spoločenstiev.